خوش آمدید

0
تعداد اعضا
0
تعداد بخش ها
0
تعداد سخنرانی ها

سخنرانی های در حال آماده سازی

2016/12/25 00:57:26
نقش نماز در جهان معاصر (2 جلسه) 100٪
چگونه گناه نکنیم (6 جلسه) 100٪
بلا و ابتلا (4 جلسه) 100٪
جریان شناسی نفاق (5 جلسه) 100٪
توسل و شفاعت (4 جلسه) 100٪

اهل بیت

آخر الزمان

basirat dar fetne

بصیرت در فتنه های آخرالزمان

موضوع سخنرانی :  فتنه های آخرالزمان عنوان بخش ۱ : مقدمه و هشدار در مورد فتنه های آخرالزمان...

ادامه مطلب

دشمن شناسی

سیاسی – اجتماعی

hokumat alavi2

حکومت علوی – شب دوم

موضوع سخنرانی :  چالش های انقلاب اسلامی (۲) عنوان...

فرهنگی – اجتماعی

amvaj khakestari

امواج خاکستری

موضوع سخنرانی : ماهواره؛ دجال آخرالزمان عنوان...

مذهبی

nefagh5

حقیقت نفاق_جلسه پنجم

موضوع سخنرانی:  نشانه ها و درمان نفاق عنوان بخش ۱...

nefagh4

حقیقت نفاق_جلسه چهارم

موضوع سخنرانی: صفات مؤمن و منافق عنوان بخش ۱ :...

nefagh3

حقیقت نفاق_جلسه سوم

موضوع سخنرانی: نشانه های نفاق عنوان بخش ۱ :...

nefagh2

حقیقت نفاق _ جلسه دوم

موضوع سخنرانی: مفهوم و انواع نفاق عنوان بخش ۱ :...

nefagh1

حقیقت نفاق _ جلسه اول

موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم نفاق عنوان بخش ۱ :...

gonah-nakonim6

چگونه گناه نکنیم_جلسه ششم

موضوع سخنرانی: روش های ترک گناه عنوان بخش ۱ :لزوم...

دفاع مقدس

سایر