همکاری با ما

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال کنید

لطفا شماره ای را که حساب تلگرام دارد وارد کنید.

لطفا در هر موردی که میخواهید با ما همکاری داشته باشید را علامتگذاری کنید.

مهارت های مورد نیاز سایت تخصصی سخنرانی های استاد

مهارت های مورد نیاز برای عضویت در کارگروه تولید کانون

لطفا موارد مورد نظرتان را علامتگذاری کنید.

در صورت نیاز به ارسال توضیحات میتوانید از این قسمت استفاده کنید

بارگذاری دیگری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 200 MB | لطفا برای هر مهارتی که دارید حداقل 3 نمونه کار ارسال کنید

لطفا متن روبه رو را در کادر بالا وارد کنید.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

 

در صورت وجود هر گونه مشکل از قسمت تماس با ما اطلاع دهید.