دسته:اهل بیت

bala-va-ebtela4

بلا و ابتلا- جلسه چهارم

موضوع سخنرانی :  آثار اشک بر اباعبدالله (۴) عنوان بخش ۱ : لزوم تربیت مردم برای شناخت امام...

bala-va-ebtela3

بلاو ابتلا – جلسه سوم

موضوع سخنرانی :  آثار اشک بر اباعبدالله (۳) عنوان بخش ۱ : مقدماتی درباره مصیبت امام حسین(ع) به...

bala-va-ebtela2

بلا و ابتلا – جلسه دوم

موضوع سخنرانی :  آثار اشک بر اباعبدالله (۲) عنوان بخش ۱ : مخلوقات و سیر الی الله به نام خدا...

bala-va-ebtela1

بلا و ابتلا – جلسه اول

  موضوع سخنرانی :  آثار اشک بر اباعبدالله (۱) عنوان بخش ۱ : شریک شدن در مصیبت امام حسین (ع) به نام...

asrsr 2

اسرار غیبت – شب دوم

موضوع سخنرانی : غیبت امام زمان(عج) عنوان بخش ۱ : اهمیت عقل (ایمان به غیب، ولایت، هوای نفس)...

asrsr 1

اسرار غیبت – شب اول

موضوع سخنرانی : غیبت امام زمان(عج) عنوان بخش ۱ : مقدماتی در خصوص اسرار غیبت دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

shoure hoseyni

شعور حسینی

موضوع سخنرانی :  پیوند عاشورا و ظهور عنوان بخش ۱ : لزوم شور و شعور در عزاداری و مداحی دقیقه‌ی ۰...

shure hoseyni

شور حسینی

موضوع سخنرانی :  اشک بر اباعبدالله(ع) عنوان بخش ۱ : مقدماتی در باب شور و شعور در تشیع دقیقه‌ی ۰...

ashura 5

از عاشورا تا ظهور – شب پنجم

موضوع سخنرانی : شجره طیبه (۳) عنوان بخش ۱ : نحوه ارتباط با مؤسسه مصاف دقیقه ۰ تا ۵ الّلهُمَّ...

ashura 4

از عاشورا تا ظهور – شب چهارم

موضوع سخنرانی : شجره طیبه (۲) عنوان بخش ۱ : مقدماتی در خصوص جبهه حق (لزوم اخلاص در اعمال) دقیقه ۰...