دسته:91

valayat va emamat2

ولایت و امامت – شب دوم

موضوع سخنرانی :  اثبات ولایت امام علی(ع) عنوان بخش ۱ : عمر؛ سامری امت پیامبر(ص) دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

valayat va emamat1

ولایت و امامت – شب اول

موضوع سخنرانی : اثبات ولایت امام علی(ع) عنوان بخش ۱ : مقدمات و شبهات مربوط به غدیر دقیقه‌ی ۰ تا...

ale yahood

آل سعود یا آل یهود

موضوع سخنرانی :  نفوذ یهود در حکومت و ایدئولوژی عربستان عنوان بخش ۱ : چگونگی شکل گیری...

shoure hoseyni

شعور حسینی

موضوع سخنرانی :  پیوند عاشورا و ظهور عنوان بخش ۱ : لزوم شور و شعور در عزاداری و مداحی دقیقه‌ی ۰...

shure hoseyni

شور حسینی

موضوع سخنرانی :  اشک بر اباعبدالله(ع) عنوان بخش ۱ : مقدماتی در باب شور و شعور در تشیع دقیقه‌ی ۰...

hokumat alavi2

حکومت علوی – شب دوم

موضوع سخنرانی :  چالش های انقلاب اسلامی (۲) عنوان بخش ۱ : انقلاب ایران در مسیر انقلاب ‌های الهی...

hokumat alavi1

حکومت علوی – شب اول

موضوع سخنرانی : چالش های انقلاب اسلامی(۱) عنوان بخش ۱ : لازمه‌ شناخت انقلاب اسلامی؛ بررسی...

basirate fatemi 3

بصیرت فاطمی (۳)

موضوع سخنرانی : اثبات هجوم به خانه وحی (۳) عنوان بخش ۱ : شعر در مورد حضرت زهرا(س) دقیقه ۰ تا ۵ ۱...

basirate fatemi 2

بصیرت فاطمی (۲)

موضوع سخنرانی : اثبات هجوم به خانه وحی (۲) عنوان بخش ۱ : شعر در مورد حضرت زهرا(س) دقیقه‌ی ۰ تا ۵ ۱...

basirate fatemi 1

بصیرت فاطمی (۱)

موضوع سخنرانی : اثبات هجوم به خانه وحی (۱) عنوان بخش ۱ : شعر در مورد حضرت زهرا(س) دقیقه‌ی ۰ تا ۵...