دسته:سال

nefagh5

حقیقت نفاق_جلسه پنجم

موضوع سخنرانی:  نشانه ها و درمان نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق دقیقه ۰ تا ۵ بِسْمِ...

nefagh4

حقیقت نفاق_جلسه چهارم

موضوع سخنرانی: صفات مؤمن و منافق عنوان بخش ۱ : ارتباط نفاق و زبان (زبان منافق) دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

nefagh3

حقیقت نفاق_جلسه سوم

موضوع سخنرانی: نشانه های نفاق عنوان بخش ۱ : نشانه‌ نفاق؛ چهره‌ منافق دقیقه‌ی ۰ تا ۵ اَعوذُ...

nefagh2

حقیقت نفاق _ جلسه دوم

موضوع سخنرانی: مفهوم و انواع نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق بسم الله الرّحمن الرّحیم...

nefagh1

حقیقت نفاق _ جلسه اول

موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق بسم الله الرّحمن الرّحیم...

gonah-nakonim6

چگونه گناه نکنیم_جلسه ششم

موضوع سخنرانی: روش های ترک گناه عنوان بخش ۱ :لزوم تربیت نفس به نام خدا دقیقه ۰ تا ۵ اَللّهُمَّ...

gonah-nakonim5

چگونه گناه نکنیم_جلسه پنجم

موضوع سخنرانی: روش های ترک گناه عنوان بخش ۱ : ترک گناه؛ فاصله بین گناهان، مکارم الاخلاق دقیقه...

gonah-nakonim4

چگونه گناه نکنیم_جلسه چهارم

موضوع سخنرانی: روش های ترک گناه عنوان بخش ۱ : ثروت و ثروتمند در اسلام بسم الله الرّحمن...

gonah-nakonim3

چگونه گناه نکنیم_جلسه سوم

موضوع سخنرانی: روش های ترک گناه عنوان بخش ۱ : ترک گناه؛ لزوم شناخت انواع گناه دقیقه ۰ تا ۵...

gonah-nakonim2

چگونه گناه نکنیم _ جلسه دوم

موضوع سخنرانی: شناخت حملات شیطان عنوان بخش ۱ : لزوم شناخت شیطان و حمله های او بسم الله الرّحمن...