دسته:مذهبی

gonah-nakonim1

چگونه گناه نکنیم _ جلسه اول

موضوع سخنرانی: لزوم شناخت شیطان عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد گناه و شیطان بسم الله الرّحمن...

tavasol-va-shafaat4

توسل و شفاعت – جلسه چهارم

موضوع سخنرانی:  توسل و شفاعت (۴) عنوان بخش ۱ : توسل و شفاعت در دیدگاه شیعه دقیقه ۰ تا ۵...

tavasol-va-shafaat3

توسل و شفاعت – جلسه سوم

موضوع سخنرانی :  توسل و شفاعت (۳) عنوان بخش ۱ : آثار تربیتی شفاعت دقیقه‌ی ۰ تا ۵ اَللهُمَّ...

tavasol-va-shafaat2

توسل و شفاعت – جلسه دوم

موضوع سخنرانی :  توسل و شفاعت (۲) عنوان بخش ۱ : ذوالقرنین در قرآن دقیقه‌ی ۰ تا ۵ اَللّهُمَّ...

tavasol-va-shafaat1

توسل و شفاعت – جلسه اول

موضوع سخنرانی :  توسل و شفاعت (۱) عنوان بخش ۱ : نظام سبب و اسباب در هستی دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

namaz2

نقش نماز در جهان معاصر – جلسه دوم

موضوع سخنرانی :  نماز (۲) عنوان بخش ۱ : رعایت ادب در نماز و نزدیک شدن به خداوند دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

namaz1

نقش نماز در جهان معاصر – جلسه اول

موضوع سخنرانی :  نماز (۱) عنوان بخش ۱ :  نحوه‌ بحث در مورد اعتقادات (نماز) در دنیای امروز...

emamat5

فاطمیه ۹۲ – شب پنجم

موضوع سخنرانی : امامت (۵) عنوان بخش ۱ : امانت الهی و میثاق پیامبران دقیقه‌ی ۰ تا ۵ «اَللّهُمَّ...

emamat4

فاطمیه ۹۲ – شب چهارم

موضوع سخنرانی : امامت (۴) عنوان بخش ۱ : امامت؛ عهد الهی در قرآن با حضرت ابراهیم دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

emamat3

فاطمیه ۹۲ – شب سوم

موضوع سخنرانی :  امامت (۳) عنوان بخش ۱ : مروری بر مباحث امامت دقیقه‌ی ۰ تا ۵ «اَللهُمَ صَل عَلی...