دسته:فرهنگی – اجتماعی

amvaj khakestari

امواج خاکستری

موضوع سخنرانی : ماهواره؛ دجال آخرالزمان عنوان بخش ۱ : سبک زندگی و تفکر دینی دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

musighi

آسیب شناسی موسیقی

موضوع سخنرانی : موسیقی  عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد موسیقی دقیقه‌ی ۰ تا ۵ ۱ – بسم‌الله...