دسته:94

nefagh5

حقیقت نفاق_جلسه پنجم

موضوع سخنرانی:  نشانه ها و درمان نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق دقیقه ۰ تا ۵ بِسْمِ...

nefagh4

حقیقت نفاق_جلسه چهارم

موضوع سخنرانی: صفات مؤمن و منافق عنوان بخش ۱ : ارتباط نفاق و زبان (زبان منافق) دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

nefagh3

حقیقت نفاق_جلسه سوم

موضوع سخنرانی: نشانه های نفاق عنوان بخش ۱ : نشانه‌ نفاق؛ چهره‌ منافق دقیقه‌ی ۰ تا ۵ اَعوذُ...

nefagh2

حقیقت نفاق _ جلسه دوم

موضوع سخنرانی: مفهوم و انواع نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق بسم الله الرّحمن الرّحیم...

nefagh1

حقیقت نفاق _ جلسه اول

موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم نفاق عنوان بخش ۱ : مقدماتی در مورد نفاق بسم الله الرّحمن الرّحیم...

tahavolat yaman2

تحولات سیاسی منطقه – شب دوم

موضوع سخنرانی : حمله عربستان به یمن (۲) عنوان بخش ۱ : موقعیت و شرایط مردم یمن دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

tahavolat yaman1

تحولات سیاسی منطقه – شب اول

موضوع سخنرانی : حمله عربستان به یمن (۱) عنوان بخش ۱ : صهیونیست در ادیان ابراهیمی دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

fajee mena2

فاجعه منا – شب دوم

موضوع سخنرانی : دلایل فاجعه منا (۲) عنوان بخش ۱ : قربانی گرفتن برای شیطان در آیین یهود (دلایل...

fajee mena1

فاجعه منا – شب اول

موضوع سخنرانی : دلایل فاجعه منا (۱) عنوان بخش ۱ : مقدماتی پیرامون فاجعه منا دقیقه‌ی ۰ تا ۵...