دسته:دشمن شناسی

tahavolat yaman2

تحولات سیاسی منطقه – شب دوم

موضوع سخنرانی : حمله عربستان به یمن (۲) عنوان بخش ۱ : موقعیت و شرایط مردم یمن دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

tahavolat yaman1

تحولات سیاسی منطقه – شب اول

موضوع سخنرانی : حمله عربستان به یمن (۱) عنوان بخش ۱ : صهیونیست در ادیان ابراهیمی دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

fajee mena2

فاجعه منا – شب دوم

موضوع سخنرانی : دلایل فاجعه منا (۲) عنوان بخش ۱ : قربانی گرفتن برای شیطان در آیین یهود (دلایل...

fajee mena1

فاجعه منا – شب اول

موضوع سخنرانی : دلایل فاجعه منا (۱) عنوان بخش ۱ : مقدماتی پیرامون فاجعه منا دقیقه‌ی ۰ تا ۵...

ale yahood

آل سعود یا آل یهود

موضوع سخنرانی :  نفوذ یهود در حکومت و ایدئولوژی عربستان عنوان بخش ۱ : چگونگی شکل گیری...