دسته:آخر الزمان

basirat dar fetne

بصیرت در فتنه های آخرالزمان

موضوع سخنرانی :  فتنه های آخرالزمان عنوان بخش ۱ : مقدمه و هشدار در مورد فتنه های آخرالزمان...